Sexbierum

Home
Up

Sexbierum

Sexbierum, gelegen op ongeveer 8 kilometer noord-oost van Harlingen en zo'n 7 kilometer noord-west van Franeker, ligt als het ware op de top van de driehoek Sexbierum-Harlingen-Franeker. Die driehoeksvorm komt ook terug in de sinds 1987 in Sexbierum aanwezige piramide van Aeolus (god van de wind). Aeolus is destijds gebouwd als wind-attractie park en bezoekerscentrum vanwege het nieuwe windmolen experimenteel park vlakbij Sexbierum (en eigenlijk gelegen op land behorend bij oosterbierum).

Sexbierum werd in het verleden ook wel genoemd: Sixtabarra en Sixtusburen, naar de heilige Sixtus. De gereformeerde kerk van Sexbierum is nog steeds gewijd aan de Heilige Sixtus en bestaat sinds de twaalfde eeuw. In het Fries heet het dorp 'Seisbierrum', dus hoe het 'Sex' in de naam gekomen is, zou een gemeente-ambtenaar uit het verleden nog eens mogen komen vertellen.

Sexbierum vormt met Pietersbierum samen een soort dubbel-dorp, aangezien beide dorpen de laatste 60 jaar aan elkaar zijn gegroeid en verder zijn verweven. Toen het gemeentehuis in het dubbel-dorp kwam is ook prompt de scheidingslijn tussen beide dorpen een kleine honderd meter opgeschoven om er vooral voor te zorgen dat het gemeentehuis in Sexbierum kwam te staan. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1984 is dat niet meer een heikel punt, want toen werd Sexbierum ingelijfd bij gemeente Franekeradeel. De scheidslijn tussen Sexbierum en pietersbierum is daarbij weer op de oude plaats terecht gekomen en dus de discussie in principe ten einde.

Te samen hebben de dorpen ongeveer 1800 inwoners in ongeveer 660 huizen (inclusief het buitengebied), veel verenigingen (zoals o.a. tennis-, kaats-, voetbal-, muziek-, judo-, schaak-, toneel-, biljart & kaart-verenigingen), sociaal-cultureel werk (St. Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum en Soos de Mir), circa 50 bedrijven, een bibliotheek, enz enz.

Helaas met de rest van de wereld verbonden met alleen telefoonlijnen, dus geen ADSL en geen kabel-internetten hier. Woon je in Sexbierum en wil ook jij snel internetten, kijk dan even hier.

Meer informatie over de gemeente Franekeradeel , en nog meer. Meer informatie over Sexbierum op de Sexbierumpage en over de regio

 


Email me

Datum laatste aanpassing: 04 april 2003 14:47:28
Date last update: woensdag, december 14, 2005 21:19:35

Email me

Back ] Home ] Up ] Next ]